Wit als sneeuw

Mijn longarts heeft me doorverwezen naar medische fitness.
Daar ben ik wel blij mee, want er moet iets gebeuren.
Ik raak mijn conditie kwijt, de puf, de energie.

Het past mooi in het rijtje goede voornemens dat mensen plegen te hebben aan het begin van het nieuwe jaar.

Ben benieuwd waar jij aan wilt sleutelen, wat je wilt veranderen of verbeteren.

Misschien kost het ons dit jaar wat meer moeite om in termen van ‘een schone lei’ te denken. Er is nog geen sneeuw van betekenis gevallen. En sneeuw, zeker als het zo pas, maagdelijk wit gevallen is, is toch bij uitstek geschikt om ons op goede, mooie, zuivere gedachten te brengen.

Hoe het ook zij – sneeuw of niet -, ik ben wel van plan om er iets van te maken dit jaar.
En dan helpt het geweldig om een tekst uit de beroemde Jesaja profetie bij de hand te hebben:

Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw.
Al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
Als je weer naar me wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel worden.
Als je koppig bent, en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De Heer heeft gesproken. (Jesaja 1 : 18-20)

Wauw, volgens mij voelen we allemaal wel aan (gelovig of niet) dat dit klopt.
We hebben vergeving nodig.
En we hebben nodig dat we luisteren naar onze Schepper, anders wordt het gewoon niks.

Ik ben een kilo of 8 te zwaar.
En dat heb ik toch echt aan mijzelf te danken.

Wit als sneeuw.
Een nieuwe lei die God ons aanbiedt, vaak door mensen of instanties heen.
Probeer de diepere dimensie te pakken te krijgen waardoor het geestelijke leidend wordt voor het lichamelijke en aardse.

Die twee – anders dan jongens als Plato ons hebben doen geloven – staan niet op gespannen voet. Ze voelen elkaar aan. Ze zijn complementair.

Vaak voel ik me omringd of zelfs aangevallen door vragen en paradoxen.
Maar vandaag voel ik me vredig, als in een wit, zojuist besneeuwd landschap zonder voetstappen: Hij wil iets met me, biedt mensen en middelen aan, het punt is: wil ik ook echt luisteren naar Hem?

Ds. Aart van der Maarl