The Passion

Iemand vroeg mij een paar dagen geleden op de man af: wat vind jij nou van The Passion?
De toon in haar stem verried dat ze geen liefhebber is.
Je bent er, zo te horen, niet erg blij mee, was mijn eerste reactie.

De vragensteller lichtte haar vraag toe en gaf en passant haar mening. Ik zet haar bezwaren – voor zover ik me die herinner, ik word ook een dagje ouder – op een rijtje:

  1. De hoofdrolspelers zijn zelf niet altijd gelovig. Kan een ongelovig iemand wel de rol vertolken van een Petrus, een Judas, een Maria, maar vooral Jezus?
  1. Hoe zit het met de motieven van deze bekende Nederlandse zangers en acteurs: hebben ze de oprechte intentie om de boodschap van Jezus’ lijden, dood en opstanding uit te dragen, of zien ze The Passion als voertuig om hun naamsbekendheid op te bouwen?
  1. Een ongemakkelijke vraag: wat verdienen ze met hun optreden? En – als we het even breder trekken, het geheel van het event – in hoeverre spelen hier überhaupt commerciële belangen?

De EO is – door de jaren heen – opgeschoven van een omroep die vooral de achterban moest bedienen naar een omroep die ook (juist) andersdenkenden wil aanspreken.

Dat is een lofwaardig streven. Sterker nog: het lijkt me een kernopdracht. Vormen staan, als het goed is, in dienst van de inhoud. Dat kan mij nauwelijks te ver gaan. Wel hoop ik dat de Evangelische Omroep scherp blijft op de inhoud.

Dit was overduidelijk ook de insteek van de mevrouw: zij is vooral bezorgd, het was een gewetensvraag!

Wat is mijn standpunt?

  1. Laten ongelovigen en zoekers maar betrokken worden bij het verhaal van Jezus. Dat kan – lijkt me – nooit kwaad. Een voor de hand liggende parallel: de Mattheüs van Bach. Wordt de Christus partij bij alle uitvoeringen door een (overtuigd) christen gezongen? Ik denk van niet.
  1. Hier kunnen de acteurs en zangers alleen zelf antwoord op geven. Laten we voorzichtig zijn met suggestieve opmerkingen.
  1. Deze vraag (dit bezwaar) raakt niet alleen de acteurs en de zangers, maar heel de organisatie. Laten we hopen dat het zelfreinigend vermogen binnen de EO groot zal blijven. Dat men niet zwicht voor de verleiding om geld en populariteit voorop te stellen.

Ds. Aart van der Maarl