Het oog van de kunstenaar

Al een tijdje aasde ik erop een van mijn favoriete werken van schilder James Tissot te laten zien.
In de kerkdienst.
Als ondersteuning bij de preek.
En afgelopen zondag was het zover: de oversteek over de Jordaan, Jozua 4.

The Arc

The Arc passes over the Jordan, 1896-1902

Tissot (zijn eigenlijke voornamen waren Jacques Joseph) was een Franse schilder, geboren in 1836 in Nantes. Eind jaren ’50 had hij zijn eerste grote tentoonstelling in Salon de Paris. In 1871 vestigde hij zich in Londen; het was in die tijd dat hij zijn voornaam veranderde in James. Toen al stond hij bekend om zijn vrouwenportretten, beter gezegd: vrouwen afgebeeld in elegante kleding. Hier is duidelijk de invloed van het beroep van zijn vader zichtbaar, een succesvol kledingkoopman.

Vanaf 1886 begon hij met het maken van Bijbel-illustraties. Beroemd zijn de 365 gouaches die het leven van Jezus verbeelden. Zijn laatste periode wijdde hij aan een serie over het Oude Testament. Deze reeks heeft hij niet af kunnen maken, hij stierf in 1902.

Interessant is dat Tissot afgereisd is naar het Midden-Oosten om gevoel te krijgen voor de mensen en de cultuur daar. Ook verdenk ik hem ervan – maar dit heb ik in de literatuur over hem nog niet goed terug kunnen vinden – dat hij zich grondig verdiepte in de Bijbelverhalen zelf. Dat zie je bij kunstenaars wel eens anders.

Kijk hoe de ark vormgegeven is.
Kijk naar de kleding van de priesters.
Kijk ook naar de stenen bij en onder hun voeten.

Wat was de opdracht die Jozua, na het overtrekken van het volk, ook al weer gaf: verzamel 12 stenen (naar het aantal stammen van Israël), en bouw daarmee een gedenkteken.

Waar moesten die stenen vandaan komen? Bij de voeten van de priesters!
Hoeveel stenen tellen we daar? Als ik het goed heb precies 12!

Dat is kijken naar de Bijbel met een kunstenaarsoog!

Ds. Aart van der Maarl