Blijf gastvrij!

Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten. Heb hen lief als jezelf, want jullie zijn zelf vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de HEER, jullie God (Leviticus 19 : 34)

Het vluchtelingenvraagstuk – we zitten er momenteel middenin – wordt gezien als het grootste probleem waar we als Europa de komende jaren mee te maken krijgen. Goedkope antwoorden op dit probleem zijn er niet, en pasklare oplossingen zijn al helemaal niet voor handen. Er zal op een heel fundamenteel niveau nagedacht moeten worden over het vluchtelingenprobleem.

Zeker na de aanslagen vorige week in Parijs is de twijfel toegeslagen.
Angela Merkel heeft sterk aangezet: ‘Wir schaffen es’.
Ook ik applaudisseerde.
Intussen zijn we een aantal weken verder en wordt ook onder Merkel aanhangers de vraag gesteld: gaan we het echt doen/regelen, of hebben we ons verkeken of zelfs vertild?

Daags na Parijs was ik in de bibliotheek.
Er was een dame in zwaar islamitische kledij die een bestelling deed.
Omstanders – het was druk – reageerden duidelijk anders op haar aanwezigheid dan normaal gesproken: de ogen spraken boekdelen: ze zal toch niks onder haar ‘jurk’ verbergen?!

De rust is enigszins weergekeerd. Wel merk je om je heen dat de toon in de debatten steviger is geworden: die Syriërs die naar ons land komen komen: hoeveel oorlogsmisdadigers zitten daar eigenlijk tussen? Het pamperen van minderheden met een godsdienstige overtuiging waar een exotische geur aan hangt is niet ‘salonfähig’ meer, is zelfs definitief voorbij.

Juist in tijden dat de twijfel toeslaat: willen we die vluchtelingen nog wel opvangen?, is het belangrijk om een tekst als Leviticus 19 vers 34 boven tafel te halen. Behandel vreemdelingen die bij jullie wonen als geboren Israëlieten, heb hen lief als jezelf. Economische vluchtelingen en degenen die kwaad in de zin hebben, moeten er uit gefilterd worden en terug, maar de echt politieke vluchtelingen moeten we gastvrij blíjven onthalen.

Angst is een slechte raadgever. Laten we vertrouwen hebben dat God ons helpen wil vooral de uitdagingen en de kansen te zien om iets voor deze mensen – velen zijn ernstig getraumatiseerd – te betekenen.

Ds. Aart van der Maarl