L.S.

Het is de afkorting van lectori salutem: de lezer gegroet. De Romeinen gebruikten het als opschrift bij boekuitgaven. Later ontstond de gewoonte om deze aanhef ook aan te wenden voor een brief. In de Nederlandse context – maar wie weet geldt dit ook voor andere landen, dat heb ik niet nagetrokken – gaat het dan vooral om geadresseerden wier naam bij de schrijver niet bekend is.

Een algemene groet, je kent de mensen niet, maar je wilt ze toch warm en betrokken aanspreken. Je meent dat je schrijven er op een bepaalde manier toe doet, het is een oproep (vandaar dat lectori salutem vaak van een uitroepteken (!) voorzien wordt) om de boodschap nauwkeurig te lezen; het is een uitnodiging om te begrijpen dat de schrijver het goed met ‘den lezer’ voorheeft; de inhoud van de brief zal hem of haar hopelijk iets goeds brengen.

Het doet denken aan ons woord ‘proost’. Dat komt van – ook dit is latijn – prosit: moge het u van voordeel zijn. De schrijver van het boek of de brief wenst dat de lezer iets zal hebben aan hetgeen hem/haar wordt toevertrouwd/toegewenst.

Het is nu ruim twee jaar geleden dat ik mijn Weeklog voor de oude website beëindigde. Ik was een beetje door mijn onderwerpen heen. Nu, bij de lancering van de nieuwe website op 7 september 2014, heb ik frisse energie om de draad weer op te pakken.

Ik ben geen Jip en Janneke schrijver. Dat was u misschien al opgevallen. Toch wil ik wel helder zijn in wat ik schrijf. Voor mij vormen die twee geen tegenstelling: volgens mij kun je correct taalgebruik paren aan een heldere voorstelling van zaken.

Goed. Vandaag dus de eerste column. Weinig spectaculair. Een beetje saai zelfs. Vind ook ik. Toch kies ik ervoor om dit begin te maken.

L.S. Er is nog een andere vertaling/interpretatie mogelijk van deze wens, namelijk: ‘den lezer heil’. Dit gaat verder dan een groet. Heil ziet op ‘heel’. Nogal wat mensen hebben schade opgelopen in hun leven. Ze zeggen wel eens: achter elke deur schuilt wel iets: verdriet, een probleem, pijn. Daarom hoop ik dat de columns op deze website de lezer ook een beetje tot heling, tot heil zullen zijn. De inspiratie hiervoor haal ik uit de verhalen van gewone mensen (zoals u, jij en ik), maar ook uit de Heilige Schrift, de Bijbel. De woorden die we daar vinden zijn al zoveel mensen door de eeuwen heen tot inzicht, troost & richting geweest, ik ben ervan overtuigd dat die woorden ook in onze tijd verschil kunnen maken.

Lectori salutem. Een oude wens. Vandaag nieuw leven ingeblazen. Ik wens jullie allen, die deze en toekomstige columns zullen lezen, niet alleen het allerbeste (in algemene zin) toe, maar ook en vooral dat je iets zult zien en ervaren van God, zijn goedheid, zijn heil.

Ds. Aart van der Maarl (alias pastor Aart)

P.S. (ook zo’n leuke afkorting) de meeste van mijn stukjes zullen vermoedelijk iets korter zijn!