Veel kerken willen een missionaire gemeente zijn. En dat is een verheugende ontwikkeling. Het is een wezenlijke roeping van de kerk om het evangelie niet voor zichzelf te houden, maar te delen met mensen die Christus nog niet kennen. Eigenlijk moeten we zeggen dat elke kerk, als het goed is, per definitie een missionaire gemeente is. Behalve de grote opdracht (missie) die Jezus zijn leerlingen heeft meegegeven in Mattheüs 28 (de verzen 16-20), roept ook de apostel Petrus ons op ‘om de grote daden van God te verkondigen’ (1 Petrus 2 : 9).

Als CGK Eindhoven zijn we al een heel aantal jaren bezig om meer beleid op dit terrein te maken. Zo zijn we met een paar andere kerken de Alpha Cursus gaan geven (tweemaal per jaar), hebben een inloopspreekuur (woensdagmorgen) ingesteld, de cursus Getuigende Gemeente (o.l.v. Jeanette de Waard) georganiseerd, enz. We zijn dankbaar dat we de laatste zes jaar veel nieuwe gemeenteleden hebben mogen verwelkomen.

Anderhalf jaar geleden zijn we een bezinning gestart over de vraag hoe we vervolgstappen konden/kunnen zetten. De resultaten van deze bezinning zijn terechtgekomen in het Jaarplan 2013-2014. Het zijn de volgende:

Vervolgcursus GG: Evangelism Explosion (EE) (GKV, Jacob Glas, Maastricht)
Verdere begeleiding nieuwkomers
Uitbreiding kringenwerk
Missionaire aspect geïntegreerd in alle kerkdiensten

Zoals het ernaar uit ziet zullen de hierboven genoemde vervolgstappen opgenomen worden in het Jaarplan 2014-2015. Iedereen begrijpt dat zulke stappen niet in één jaar verwezenlijkt kunnen zijn.

Een extra punt in het Jaarplan 2014-2015 zal betrekking hebben op de relatie tussen getuigende gemeente zijn en diaconaat. Deze twee haken op elkaar in. Zeker in deze tijd, waarin we opschuiven van een verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij, zal er vaker (ook van overheidswege) een beroep op de kerken gedaan worden. Hier liggen extra kansen om iets van de liefde van God naar voren te brengen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze secretaris: scriba@cgkehv.nl