(04-01-2017) Zondag 15 januari start de Week van Gebed.

Het is een groot voorrecht om in Eindhoven als vele kerken samen 2017 biddend te mogen beginnen. Het centrale thema is verzoening/eenheid tussen kerken/christenen (2 Korintiërs 5:14-20).
Gebedsonderwerpen per dag via Missie Nederland of Raad van Kerken in Nederland. Naast aangereikte nationale/internationale gebedsonderwerpen is het ook fijn om onderwerpen voor Eindhoven e.o. mee te nemen. Bijgevoegd in de flyer meer informatie over tijd en locatie.

Noteer deze week van 15-22 januari vast in je agenda. Je bent van harte welkom!

PowerPoint-presentatie