De afgelopen jaren hebben we geconstateerd dat de opkomst van zowel gasten als gemeenteleden in de Vriendendiensten daalde en dat de oorspronkelijke doelgroep: jonge gezinnen niet bereikt werd.

We zijn anderhalf jaar geleden begonnen met een bezinning op het concept, bijgestaan door onze predikant, de missionair ouderling en enkele andere betrokken gemeenteleden en hebben daarom sinds februari 2017 de Vriendendiensten in de kerk omgezet in Vriendenmaaltijden in het Schootskwartier. Dit proces en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van onze werkzaamheden heeft veel tijd, denkkracht en energie gekost, maar we hebben ons hiervoor met liefde voor God, gemeente en gasten graag ingezet en een gevarieerd en ons inzien aantrekkelijk programma neergezet het afgelopen seizoen.

 

Helaas hebben we aan het einde van dit seizoen opnieuw moeten constateren dat alle inspanningen van niet alleen commissieleden, maar ook van velen die zich inzetten voor de vele neventaken op gebied van catering, muziek, Goed Nieuws Club, creche, beamering, gastheerschap/gastvrouwschap en van de verschillende sprekers, niet hebben geleid tot groei of stabilisering van deelname aan en betrokkenheid bij de Vriendenmaaltijden. Integendeel, de opkomst van gasten, maar ook van gemeenteleden is het afgelopen seizoen nog verder gedaald. We hebben als commissie Vriendendiensten/Vriendenmaaltijden na grondig beraad dan ook besloten te stoppen met het organiseren van de Vriendenmaaltijden.

We zijn dankbaar voor het vertrouwen dat we hebben ontvangen en spreken bij deze ook onze dank uit aan allen die vanaf het begin tot vandaag zich mede hebben ingespannen voor de Vriendendiensten en Vriendenmaaltijden.

Onze dank komt uiteindelijk toe aan onze Hemelse Vader die ons hierin leidde en ook nieuwe wegen zal wijzen.