(04-09-2016) Op dinsdag 13 september is er in Eindhoven een studieavond met ds. Jaap de Vreugd, spreker van Christenen voor Israël. Het onderwerp waarover hij spreekt is: Met Israël op weg naar de toekomst. De bijeenkomst vindt plaats in De Schuilplaats, Marconilaan 70. De aanvang is om 20.00 uur, toegang is gratis.

Met Israël op weg naar de toekomst

Ds. Jaap de Vreugd: “We zijn een bevoorrechte generatie: we zien tal van profetische beloften van God in vervulling gaan in de terugkeer en het (beginnend) herstel van Israël. Dit is een van de grote tekenen van God in onze tijd; in samenhang met andere tekenen zien we de (weder-)komst van de Messias en de doorbraak van het rijk van God naderbij komen. Het is bijzonder belangrijk elkaar te helpen de tekenen te verstaan en zo ook de eigen tijd te verstaan, opdat we bereid en toegerust zijn voor Gods toekomst.”

Achtergrond spreker

Ds. Jaap de Vreugd was als hervormd predikant werkzaam in de PKN. Hij is oud-voorzitter van Christenen voor Israël. Hij maakt deel uit van de redactie van Israël & de Kerk en publiceert geregeld in dit theologisch kwartaaltijdschrift. Ook is hij als redactielid en schrijver verbonden aan Profetisch Perspectief, een kwartaalblad dat inzoomt op geschiedenis en actualiteit.