Er zijn veel vrijwilligers binnen onze kerk die allerlei werkzaamheden en activiteiten uitvoeren ten behoeve van de leden van onze gemeente. Nu kan het zijn dat iemand hierover vragen heeft of iets niet begrijpt. Vanaf vandaag kunt u eventuele vragen zenden naar een digitale postbus: postbus@schootsekerk.nl.

Vanuit deze postbus worden alle berichten doorgezonden naar de juiste persoon of de verantwoordelijke groep, die mogelijk een antwoord kan geven op het verwonderpunt.