(2-11-2015) Op 11 oktober is er een start gemaakt met de nieuwe prekenserie over Galaten. Het thema van de prekenserie is LEVEN VAN GENADE, VRIJHEID IN CHRISTUS. Het deelthema van deze zondag was DE KOOL EN DE GEIT SPAREN?

De Galatenbrief is één van de kernachtigste geschriften van de apostel Paulus. Het gaat over de vraag: wat is wezenlijk voor het christelijke geloof, en hoe kunnen we de vrijheid, die gelovigen in Christus hebben, met blijdschap en ontspanning beleven.

Het idee is ontstaan om een verband te leggen tussen de zondagse vieringen en de gesprekskringen. De bedoeling is dat er – steeds als er de voorgaande zondag over Galaten gepreekt is – een leeswijzer op maandag verschijnt.

Hieronder vindt u een link naar zowel de preek als leeswijzer:

Voor de preek is gebruikt de Schriftlezing Galaten 2 : 1-14

Preek Galaten (2) zondag 1 november

Leeswijzer Galaten (2) week 45