(10-12-2015) Op zaterdag 19 december a.s. is het weer zover. De tweemaandelijkse estafette van Jong kookt voor Oud wordt vervolgd.
Deze keer zijn de oudere gemeenteleden aan de beurt om voor de jongeren en voor elkaar te koken.

Graag opgeven als u mee wilt doen. We beginnen om 17.30 uur met ontvangst en rond 18.00 uur gaan we aan tafel.
Locatie: Schootskwartier

Vorige keer waren er ongeveer 40 deelnemers, die genoten hebben van de kookkunsten van Jaap Velthove en Rinke Elzenaar.
We rekenen op een grote opkomst en een gezellig samenzijn.
Als u wel wilt komen maar geen vervoer hebt, geef dat dan even door aan de organisatie.
Opgeven graag uiterlijk 14 december a.s. bij Ben Velthove. E-mail: bevelt@hotmail.com
Uiteraard mag u zich ook mondeling melden bij Ben.

We rekenen ook op onze jongeren!