(16-02-2016) Jong kookt voor oud en jong

 

 

 

 

 

 

 

De laatste zaterdag voor de viering van het Heilig Avondmaal, zal een aantal jongeren een heerlijke maaltijd gereedmaken. Deze keer zijn namelijk de jongeren weer aan de beurt om in de pannen te roeren. Het doel is een gezamenlijke maaltijd waarbij goede gesprekken kunnen plaatsvinden over wat jongeren en ouderen bindt in onze gemeente.

Ter bestrijding van de kosten is er na afloop een collecte waarbij een vrije gift kan worden gegeven. Om te weten op hoeveel deelnemers we moeten rekenen vraag ik u/jullie dringend om je vooraf op te geven bij Ben Velthove. Dit kan mondeling maar ook per e-mail bevelt@hotmail.com

We rekenen op een grote opkomst zowel bij jongeren als ouderen.

Tot 27 februari!