(17-11-2015) De afgelopen periode hebben we ons in de kerk en huiskringen verdiept in de brief van Paulus aan de Galaten. Als verlengstuk en extra verdieping hierop zal er een gemeente-avond plaatsvinden met als gastspreker Arie de Rover, schrijver van het boek ‘Leven na de Genadeklap.’

Deze avond zal plaatsvinden op 25 november in de Schootsekerk en zal beginnen om 19:45 uur. Naar verwachting zal de bijeenkomst rond 22:00 uur afgelopen zijn.

We willen u graag uitnodigen voor deze avond en hopen u daar te ontmoeten.

Galaten