(29-10-2015) Op 1 november verzorgt Bärry Hartog een avond over de manier waarop joden rond de tijd van Jezus aankeken tegen de tekst, de inhoud en de vorm van de Bijbel. We zullen zien dat de 12 opvattingen van joodse geleerden in die tijd flink verschillen van de manier waarop wij de Bijbel benaderen. In de tijd van Jezus was er bijvoorbeeld nog geen algemeen vastgelegde standaardtekst van de Bijbel. Ook de canon lag nog niet vast, en veel joden hechtten even veel belang aan Bijbelse geschriften als aan geschriften die later niet in de Bijbel zouden worden opgenomen. We zullen tijdens deze avond niet alleen met deze (en andere) onderwerpen kennismaken, maar ook met elkaar nadenken over de vraag wat wij kunnen leren van de joodse tekstcultuur rond de tijd van Jezus.

Op 19 mei jl. heeft Bärry met goed gevolg zijn proefschrift verdedigd aan de KU Leuven. De titel van zijn dissertatie luidde: ‘Pesher and Hypomnema – A comparison of two commentary collections from the Hellenistic-Roman period’.

Het format dat gebruikt zal worden voor de lezing, is een vervolg op de twee bijeenkomsten die we als NGK en CGK vóór de zomervakantie georganiseerd hebben over profetie.
Ook de bijeenkomst op 1 november is een coproductie van NGK/CGK. Toch hopen we dat er ook mensen van andere kerken komen.

Bärry is kerkelijk opgegroeid in de CGK Eindhoven, daarom zou hij ook graag op die plek zijn lezing houden.

Datum: 1 november 2015
Locatie: Schootsekerk
Tijd: 19.30-21.00
Inloop met koffie & thee vanaf 19.15

We hopen u en jullie allen te ontmoeten!