Zondag 28 februari 2021 13.00 uur

 

Let op: deze dienst begint om 13.00 uur!

Voorganger: ds. Anne van Olst

 

Lied: Opwekking 520: Wees mijn verlangen

Mededelingen

Introductie op de dienst

Lied: Psalm 63: 1, 2, 3 O God, Gij zijt mijn toeverlaat

Moment van stilte

Onze hulp en groet

Belijdenis van Geloof

Lied: Opwekking 733

Gebed

Bijbellezen: Psalm 22: 1-25

Lied: Psalm 22: 1 en 6 (Nieuwe Psalmberijming)

Preek: “Blijf dan niet ver van mij”

Lied: Opwekking 281: Als een hert dat verlangt naar water

Avondmaal:

Lied tijdens avondmaal: Opwekking 315: Heer, Uw bloed dat reinigt mij

Gebed

Lied: Psalm 84: 1 en 6: Hoe lieflijk, hoe goed is mij Heer

Zegen

Muziek


Collecte:

Voor de collecte kunt u een gift overmaken via de GIVT app op uw telefoon of door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie: NL74 RABO 0113 7878 71 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk, Eindhoven.