Zondag 1 augustus 2021 10.00 uur

 

Deze zondag is er geen kerkdienst in de Schootsekerk, maar in de Emmaüskerk: Jan van der Wegestraat 2, Eindhoven.


Collecte:

Voor de collecte kunt u een gift overmaken via de GIVT app op uw telefoon of door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie: NL74 RABO 0113 7878 71 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk, Eindhoven.