Donderdag 13 mei 2021 10.00 uur

Hemelvaart

 

Let op: deze dienst begint om 10.00 uur!

Voor de livestream van de kerkdienst in de GKV Eindhoven, kunt u hier klikken.


Collecte:

Voor de collecte kunt u een gift overmaken via de GIVT app op uw telefoon of door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie: NL74 RABO 0113 7878 71 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk, Eindhoven.