Zondag 24 mei 2020

Hemelvaart

Klik hier voor de livestream.

De dienst is uiteraard ook te volgen via de kerktelefoon en kerkdienstgemist:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/196-Nederlands-Gereformeerde-Kerk-Eindhoven

Predikant: ds. D. Timmerman

Welkomswoord
Lied: Hemel Hoog 153, Verwachten (Ik zie uit naar de Heer)
Beginwoorden
Uitleg parallelprogramma voor de kinderen
Lied: Eigen Bundel 190: Wij zullen opstaan
Verootmoediging
Moment van stilte
Lied: Hemel Hoog 229: Heilige Geest van God
Gebed
Schriftlezing: Handelingen 1:1-14
Preek: “Binnen afzienbare tijd?”
Lied: Liedboek Zingen en Bidden in huis en kerk 747:1, 3, 4 en 8: Eens komt de grote zomer
Mededelingen vanuit de 3G-kerken
Aankondiging collecte
Dankgebed en voorbede
Lied: Eigen bundel 70: Heer, u bent mijn leven
Zegen
Gezongen amen

Collecte

Voor de collecte kunt u een gift overmaken via de GIVT app op uw telefoon of door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie: NL74 RABO 0113 7878 71 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk, Eindhoven.