Zondag 29 Januari 2023, 10:00 uur.
Voorganger: Ds. B. van der Meulen
Gastheer: Br. J. Hendriks
Ouderling van dienst: Br. J. Hendriks
Organist: Br. G. Hollemans
Welkom
Votum en groet
LB 323: 1, 2, 3 en 4 – God is tegenwoordig, Gos is in ons midden
Opwekking 687 – Heer, wijs mij Uw weg
Kinderopwekking 21 – Ho, stop!
Wetslezing – Mattheüs 25: 31-46
Psalm 37: 1, 2 en 4 – Wees niet afgunstig op de goddeloze
Gebed om de leiding van de Heilige Geest
Lezing – Mattheüs 4: 12 – 5:16
Verkondiging – De economie van het koninkrijk der hemelen
Opwekking 601 – Deel door ons Uw liefde uit
Gebed
Collecte – 1. Dorcas en 2. Diaconaat
Psalm 85: 3 en 4 – Bij wie Hem vrezen is zijn heil gepland
Zegen