Zondag 5 december 2021 10:00 uur (tweede advent)

Voorganger: Willem van ‘t Spijker

Organist: Gerard Hollemans

Gastheer: Jan vd. Hout

 

Luisterlied voor de dienst Sela – Thuis

 

Welkom

 • Mededelingen door de gastheer
 • Introductie op de dienst door de gastheer
 • Aansteken 2e adventkaars gastheer
 • Gezang 122 – Kom tot ons, de wereld wacht
 • Moment van stilte
 • Onze hulp en groet uitgesproken door de voorganger

 

Lofprijs en aanbidding

 • Opwekking 411 Geprezen zij de Here
 • Kinderlied – Kinderopwekking 3, Het ballonnenlied

Kinderen gaan naar de kindernevendienst

 

Gebed om leiding van de Heilige Geest door de gastheer.

Rondom het woord

 • Bijbellezing: Jesaja 42: 1-7 en Mattheus12: 9-21
 • Gezang 20: 1, 6 en 7 – Laat ons nu vrolijk zingen!

Verkondiging: “Advent: Hoe is Jezus?

Antwoord op de verkondiging

 • Weerklank 102: Al wie dolend in het donker

 

Aandacht voor de wereld en voor elkaar

 • Gebeden uitgesproken door de voorganger
 • Gezang 121 – God lof! Nu is gekomen

 

Kinderen komen terug van de kindernevendienst

Zegen door de voorganger

 

Collectes collectezak bij uitgang of via de Givt app

Eindejaars giften (Diaconie) en Diaconaat

en Bouwt en EvangelisatieVoor de collecte kunt u een gift overmaken via de GIVT app op uw telefoon of door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie: NL74 RABO 0113 7878 71 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk, Eindhoven.