Zondag 2 Oktober 2022, 10:00 uur.
Voorganger: Ds. A. G. van der Heijden
Gastheer: Br. A. Noordhoek
Ouderling van dienst: Br. J. van der Stoel
Organist: Br. D. Mollema
Opwekking 733 – Tienduizend redenen
Welkom
Votum en groet.
Opwekking 334 – Heer, uw licht en uw liefde schijnen
Lezing – Jacobus 1: 9-27
Opwekking 642 – De rivier
Kinderopwekking 211 – Onder, boven, voor en achter
Kinderen gaan naar kindernevendienst.
Gebed
Lezing – Psalm 23
Lezing – Johannes 10: 11-15
Gezang 14: 1, 2, 5 – De Heer is mijn Herder
Verkondiging – De Heer is mijn Herder
Gezang 13B: 1, 4 – D’Almachtige is mijn Herder en Geleide
Gebed
Kinderen komen terug van de kindernevendienst.
Collecte
Psalm 23: 3 – Gij zalft mijn hoofd met d’olie van uw vrede
Zegen