Zondag 12 september 2021 10.00 uur

Belijdenisdienst

Voorganger: ds. Anne van Olst

 

Lied: Sela – Belijdenis

Welkom

Mededelingen

Introductie op de dienst

Stil gebed, votum en groet

Lied: Samen in de Naam van Jezus

Lied: lied van verootmoediging: Create in me a clean heart (opwekking 389)

Lied: danklied: Jezus alleen (Opwekking 575)

Lied: lied van toewijding: Ik aanbid U (Opwekking 481)

Gebed

Bijbellezing: Johannes 14: 1-14

Lied: Heer, U bent mijn leven ( Youth for Christ 62)

Preek: Dit belijd ik: Jezus is de Weg, de Waarheid en het Leven

Lied: Sela – Heer, wijs mij Uw weg

Betekenis van het belijdenis doen

Getuigenis van belijdeniscatechisanten

Lied: Komt tot de Vader (Opwekking 599) (Timon, Lisette, Margit, Manuel)

Stellen van de belijdenisvragen

Vraag aan de gemeente

Lied: toezingen: Ga met God (Nieuwe liedboek 416: 1, 2, 3 en 4)

Aanbieden belijdenisgeschenken

Gebed

Lied: My Lighthouse (Rend Collective)

Zegen

Muziek


Collecte: Eindhoven Bouwt en Evangelisatie

Voor de collecte kunt u een gift overmaken via de GIVT app op uw telefoon of door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie: NL74 RABO 0113 7878 71 t.n.v. Diaconie Chr. Geref. Kerk, Eindhoven.