Zondag 22 Mei 2022, 10:00 uur.

Voorganger: Ds. B. van der Meulen

Gastheer: B. Velthove

Ouderling van dienst: B. Velthove

Organist: P. Pijnacker

Welkom

Votum en groet.

Opwekking 733 – De zon komt op, maakt de morgen wakker

Opwekking 614 – Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

ELB 461 – Liefde, blijfdschap, vrede

Kinderen gaan naar kindernevendienst.

Gebed

Lezing – 2 Korinthe 5: 6-21

Opwekking 805 – Maak ons hart onrustig, God

Verkondiging – Die geleden heeft …

Gezang 103c: 1 – 5 – Loof de Koning, heel mijn wezen

Gebed

Kinderen komen terug van de kindernevendienst.

Gezang 416: 1, 2, 3, 4 – Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen