Voor de liturgie wordt gekozen uit onderstaande lijst van liederen.

Liedboek voor de Kerken

Alle psalmen en gezangen

Band repertoire (Opwekking)

125. Hoor naar mijn gebed

539. Kom, nu is de tijd

550. Liefdevol

553. Laat het feest zijn in de huizen

573. We zijn hier bij elkaar

579. Dank U

589. Ik wil juichen

598. Machtige Heer

638. Prijs Adonai

640. Ik hef mijn ogen

710. Zegen mij

717. Stil, mijn ziel wees stil

Eigen bundel

1. Aan uw voeten Heer

2. Abba, Vader

3. Alleluia

4. Als alles duister is

5. Als een hert

6. Als God zijn stem doet horen

7. Als je bidt, zal Hij je geven

8. Alzo lief had God de wereld

9. Apostolische Geloofsbelijdenis

10. Be ye still

11. Bless the Lord my soul

12. Blijf bij ons Heer

13. Breng dank

14. Bron van levend water

15. Come let us sing

16. Create in me a clean heart

17. Dank U voor de wonderen

18. De dromen

19. De Geest die alle dingen schiep

20. De Heer is mijn herder

21. De Heer regeert

22. De Heer zegene u

23. De Here is mijn herder

24. De Here zegent jou

25. De koning van Egypteland

26. De kracht van uw liefde

27. De toren van Babel

28. De wijzen

29. Dit is de dag

30. Dit is het lied van Gideon

31. Don’t build your house

32. Door de wereld gaat een woord

33. Door uw genade, Vader

34. Drie-enig God

35. Een parel in Gods hand

36. Een zaaier ging uit

37. Elke morgen

38. El Senyor

39. El Shaddai

40. En de Geest en de bruid

41. Ere zij de Vader (klein Gloria)

42. Er is een dag

43. Geprezen zij de Heer

44. Geprezen zij de Here

45. Voetwassing

46. Gij wachters van Jeruzalem

47. Give me oil in my lamp

48. Gloria in excelsis Deo

49. God die alles maakte

50. God is goed

51. God onze Heer zal ons uit de woestijn bevrijden

52. Gods almacht

53. Gods liefde is altijd om mij heen

54. Gods volk wordt uitgeleid

55. Go tell it on the mountains

56. Groot en machtig is Hij

57. Groot is de Heer

58. Groot is uw trouw

59. Halleluja loofd God in zijn heiligdom

60. Heden is het Pasen

61. Heel gewoon

62. Heer doorgrond mijn hart

63. Heer God, U loven wij

64. Heer, ik kom tot U

65. Heer, ik prijs uw grote naam

66. Heer Jezus Christus, overloed

67. Heer, ontferm U

68. Heer. onze God

69. Heer, U bent altijd bij mij

70. Heer, U bent mijn leven

71. Heer, uw licht

72. Hemelen zingen van vreugde

73. Here der Heren

74. Het is volbracht

75. Het lied van het begin

76. Hier in uw heiligdom

77. Hij kwam bij ons

78. Hij leeft, Hij leeft!

79. Hij leeft!

80. Hij was niet welkom

81. Hoger dan de blauwe luchten

82. Hoog en verheven Messias

83. Hoor ons loflied

84. Hosanna, de Heer komt voorbij

85. Hosanna in de hoge

86. I found the happy side of life

87. Ik aanbid U

88. Ik ben de wijnstok

89. Ik ben het levende brood

90. Ik bouw op U

91. Ik hef mijn ogen op naar de bergen

92. Ik zal mijn water gieten

93. Ik zing een blijde melodie

94. Ik zing en juich

95. Immanuel

96. In de stad van koning David

97. In het begin was het Woord

98. Is er troost?

99. It only takes a spark

100. Jezus alleen

 

101. Jezus geeft een loflied

102. Jezus, ik wil heel dicht bij U komen

103. Jezus is de Goede Herder

104. Jezus leeft in eeuwigheid

105. Jezus vol liefde

106. Jezus, wat een heerlijke naam

107. Jezus zegt

108. Jona

109. Jubilate Deo

110. Juicht aarde

111. Juicht de Here, gij ganse aarde

112. Juicht, want Jezus is Heer

113. Kijk een om je heen

114. Kinderen van de Vader

115. King of kings

116. Klap in de handen

117. Kom in de kring

118. Kom, laten wij aanbidden

119. Kom, prijs de Heer

120. Komt nu zijn poorten

121. Komt tot Mij

122. ‘k Stel mijn vertrouwen

123. Kyrie eleison

124. ‘k Zegen U, Heer

125. Laat de kinderen tot Mij komen

126. Laat ons de Heer aanbidden

127. Laten wij nu samen

128. Laudate omnes gentes

129. Licht en wijsheid

130. Lied van het feest

131. Lofzang

132. Loof de Here alle gij volken

133. Machtig God, sterke Rots

134. Meine Zeit

135. Met vreugde zal ik tot U zingen Heer

136. Mijn hoop is op U, Heer

137. Mijn Jezus, mijn redder

138. Mijn Vader dank U wel

139. Mijn vrede laat Ik u

140. Mijn zegen krijg je mee

141. Moge de Heer

142. Mogen de woorden

143. Mon âme se repose

144. Niemand is als U

145. Noach

146. O, kom nu en jubel

147. O, laat Gods Zoon

148. Onze Vader

149. O wonder van genade

150. Prijs onze Heer

151. Psalm 100

152. Samen in de naam van Jezus

153. Sing halleluja to the Lord

154. Speel op je fluit

155. Stap voor stap

156.Thomas

157. Trouwe Vader in de hemel

158. U bent mijn schuilplaats

159. U die mij geschapen hebt

160. U komt de lof toe

161. U maakt ons een

162. U stierf voor mij

163. U weet wat ik denk

164. Uw tederheid genas

165. Uw Woord is een lamp voor mijn voet

166. U zij de glorie

167. Vader God

168. Vader, vol van vrees en schaamte

169. Van de nieuwe hemel en aarde

170. Vanuit Gods hoge hemel

171. Van U te zingen

172. Van U wil ik zingen

173. Vanwaar de zon opgaat

174. Veni Creator Spiritus

175. Veni sancte Spiritus

176. Vol verlangen zien wij uit

177. Voor uw liefde

178. Vrede zij u

179. Vrolijk zingen wij ons lied

180. We are one in the Spirit

181. Welkom, heil’ge Geest van God

182. Welkom, welkom in ons midden

183. Welzalig de man

184. Wie in de schaduw Gods

185. Wie is God behalve onze Heer?

186. Wie op de Heer vertrouwen

187. Wij blijven geloven

188. Wij eren en aanbidden U

189. Wij hebben weet

190. Wij zullen opstaan

191. wil je wel geloven

192. Winden en wolken

193. Zalig de armen

194. Zie de zon

195. Zie ik sterren aan de hemel staan

196. Zing hoeveel je van God houdt

197. Zing met ons mee

198. Zing voor de Heer een nieuw lied

199. Zoals klei

200. Zoek eerst het koninkrijk

201. Zomaar te gaan