Nieuwe vormen van leren

September 2014 zijn we, als Schootsekerk, begonnen met het leerhuis. Idee was dat én nieuwkomers (jonggelovigen) én geoefende kerkgangers hun winst zouden moeten kunnen doen met deze ‘cursus’. Op zich – inhoudelijk, pedagogisch – zat de driejarige leergang goed in elkaar. Punt was dat de verschillende niveaus te ver uit elkaar lagen. Deze vorm van leren in onze gemeente is – helaas – dus niet gelukt.

Sinds september 2015 zijn we – als kerkenraad en betrokken gemeenteleden – bezig om na te denken over nieuwe vormen van leren. Dat het belangrijk/nodig is om te (blijven) leren over Bijbel, geloof en God, dat is buiten kijf. Ieder van ons is het daarover eens. Vraag is alleen: hoe doen we dit zó dat én geoefende én jonggelovigen datgene krijgen wat nodig is.

Afspraak is dat we vóór 1 december met een aanbod komen. Een aanbod naar onze gemeente in de volle breedte: nieuwkomers/jonggelovigen, maar ook gemeenteleden die al lang meelopen/ooit belijdenis gedaan hebben, maar zich afvragen: wat geloof ik nu eigenlijk en wat is het waard?