Onze wekelijkse kerkdienst wordt gehouden op zondagochtend om 10:00 uur. En vindt plaats in ons kerkgebouw op de Schootsestraat 47 in Eindhoven. In deze dienst willen we God loven en prijzen en leren wat Hij ons via de Bijbel, Zijn Woord, duidelijk wil maken. Hiermee willen we de nieuwe week bemoedigd ingaan.

Onze eigen dominee, Ds. Aart van de Maarl, spreekt in de meeste diensten. Of wordt de dienst geleid door een gemeentelid. Ook spreken af en toe dominees uit andere kerken, zoals de Nederlands Gereformeerde kerk(NGK) en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt(GKV) uit Eindhoven.

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Oudejaarsavond, in de zomervakantie en bij enkele andere gelegenheden worden er gecombineerde diensten gehouden met de NGK en GKV in een van de kerkgebouwen.

Muziek

Onze diensten worden begeleid door een band en het orgel. We zingen uit verschillende liedbundels, zoals Opwekking, Liedboek voor de Kerken en Hemelhoog. Ook liederen van Hillsong, Bethel en Sela worden gezongen. Voor de kinderen zingen we liedjes uit Opwekking voor Kids.

Kinderen

Tijdens de diensten is er creche voor baby’s en peuters tot 4 jaar in het Schootskwartier (het bijgebouw achter de kerk).

Voor kinderen uit groep 1 t/m 6 van de basisschool is er kindernevendienst. In het begin van de kerkdienst verlaten de kinderen samen de kerkzaal om naar huis eigen ruimte te gaan. Daar leren ze op een eigen, passende manier over God. Aan het einde van de dienst komen de kinderen weer terug naar de kerkzaal.