Op 1 januari 2008 is de ANBI (Algemeen Nut Beogende Instellingen)-regeling ingegaan. De Christelijk Gereformeerde Kerken in Nederland (en daarmee ook onze kerk) is erkend als een ANBI. Dit houdt in dat onze kerk in aanmerking komt voor fiscale faciliteiten van vrijstellingen van schenkings- en successierecht en ook aftrekbaarheid van giften voor de inkomstenbelasting.

Sinds 2016 geldt er een publicatieplicht, wat inhoudt dat wij als kerk verplicht zijn transparant te zijn over bestuur, beloningen, doelen, beleidsplan, jaarrekening en jaarverslag. Onze ANBI-gegevens kunt u vinden door onderstaand bestand te downloaden. Dit bestand zal ieder jaar geactualiseerd worden.

Download hier onze ANBI-gegevens.

Voor meer informatie over ANBI kunt u terecht op de website van de Belastingdienst.

Meer informatie over ANBI en ons kerkverband kunt u vinden op de website van de CGK.