16 December 2021.
Kinderkerstfeest in de Schootsekerk!
Hoi! Woensdag 22 december is het kinderkerstfeest en jij bent samen met je familie en vriendjes van harte welkom!

Tot ziens om 15:30 in de Schootsekerk!

Update, 19 December 2021: In verband met de aangekondigde lockdown is het niet mogelijk fysiek aanwezig te zijn bij het kinderkerstfeest. Wel wordt eraan gewerkt om het mogelijk te maken de dienst via de livestream alsnog mee te maken. Om organisatorische redenen is het op dit moment nog onduidelijk of de dienst op woensdag 22 december wordt gehouden, of dat deze wordt verschoven naar vrijdag 24 december. We zullen hieronder een update plaatsen zodra meer informatie beschikbaar is.

Update, 21 December 2021: Het kinderkerstfeest gaat door! Het zal dus op woensdag 22 december digitaal gehouden worden. Vanaf iets voor half 4 kun je deze hier volgen via de livestream. Tot woensdag!

15 februari 2021

Veertigdagentijd

Woensdag begint de veertigdagentijd. In deze tijd leven we toe naar Pasen. We denken na over wat Jezus voor ons gedaan heeft en wat dit voor ons betekent. Vaak doen mensen dit door afstand te doen van iets dat ze belangrijk vinden (vasten), of door juist iets wél te doen. Doet u ook mee met de veertigdagentijd? Wij selecteerden een aantal tips voor u om met de veertigdagentijd mee te doen.

  1. Doe mee met de TEAR-kalender! Deze kunt u in papieren vorm of digitaal bestellen.
  2. Doe mee met één van de leesplannen van https://debijbel.nl/
  3. Koop een dummie (een boekje met lege bladzijden) en doe mee met één van de vorig genoemde bijbelleesroosters. Schrijf per dag op wat u opvallend vond of hebt geleerd of waarmee u de bijbeltekst associeert. En, als u in een creatieve bui bent, kunt u de pagina’s versieren. Zo kunt u later nog eens terugkijken.
  4. Maak elke dag een (miniatuur)tekening bij een Bijbeltekst van één van de bijbelleesroosters. Tot wat voor beelden inspireert de tekst u? Leuk om later terug te zien!
  5. Deel één van de vier evangelieën op in veertig delen en lees elke dag een gedeelte. Het bijbelboek Johannes leent zich hier bijvoorbeeld goed voor. Maar ook het bijbelleesrooster van https://debijbel.nl/, waar men het bijbelboek Marcus gaat lezen.
  6. Lees niet alleen. Vorm (online) een tweetal, drietal of meertal met iemand van uw bijbelkring of kerk en deel uw bevindingen. Samen leert u meer dan alleen!
  7. Of besluit toch te vasten! Bijvoorbeeld veertig dagen geen vlees eten, niet snoepen of de auto niet (onnodig) gebruiken.
13 februari 2021

Vanaf 14 februari livestream beschikbaar

Klik hier voor de livestream.

 

12 december 2020

Kinderkerstfeest in de Schootsekerk!

Je bent van harte welkom! Geef je op via het aanmeldformulier op de website.

 

1 september 2020

Na lange tijd weer kerkdiensten in de Schootsekerk

Na lange tijd zullen er weer kerkdiensten gehouden worden in de Schootsekerk. Hiermee willen we starten op 6 september. U moet zich voor deze diensten aanmelden. Klik hier voor meer informatie en voor het aanmeldformulier.

 

8 mei 2020

Recensies

Vanaf vandaag staan er ook recensies op de website! Ze gaan over boeken voor bijbelstudies en ze zijn door kringen geschreven ter inspiratie voor andere kringen. Wilt u de eerste recensie lezen? Dan kunt u hier klikken!

 

12 april 2020

Pasen

Vandaag is het Pasen: Jezus is opgestaan! Bekijk hier de livestream van de Paasdienst.

Voor meer informatie over de kerkdienst kunt u hier klikken.

Toen Maria van Magdala en de andere Maria op zondag bij Jezus’ graf gingen kijken, zagen ze iets heel bijzonders. De aarde begon te schudden en een engel kwam uit de hemel. De engel zei: ‘Wees niet bang, Jezus, die jullie zoeken, is hier niet, want hij is opgestaan! Dat heeft hij ook gezegd. Kijk maar naar de plaats waar hij lag. Ga nu zo snel mogelijk naar de andere leerlingen en zeg tegen hun: “Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat net als jullie naar Galilea, daar zul je hem zien.” Dat was wat ik te zeggen had tegen jullie.’

Toen de vrouwen naar de leerlingen op weg waren om het hun te vertellen, kwam Jezus hen ineens tegemoet! Hij groette hen. De Maria’s grepen zijn voeten en waren heel blij. Jezus zei: ‘Wees niet bang, maar ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan en mij daar zullen zien.’

De elf leerlingen gingen naar Galilea en daar zagen ze Jezus. Sommigen twijfelde nog. Jezus zei tegen hen: ‘Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen. Leer ze dat ze zich moeten houden aan wat ik jullie gezegd heb. En weet dat ik bij jullie ben, tot het einde van de wereld.’

Lees het hele verhaal in Matteus 28.

10 april 2020

Goede vrijdag

Vanavond, op Goede Vrijdag, is er om 19:30uur een livestream kerkdienst waarin we de dood van Jezus herdenken. Hij stierf voor onze zonden. U kunt dit meebeleven door hier te klikken.

Voor meer informatie over de dienst kunt u hier klikken.

Op Goede Vrijdag werd Jezus in de ochtend voor het volk geleid. Pilates, de prefect, vroeg het volk wie er vrij moest worden gelaten: Barabbas of Jezus. Het volk riep: ‘Barabbas!’ En toen men vroeg wat er met Jezus moest gebeuren, riepen ze: ‘Aan het kruis met hem!’ En Pilates zei: ‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ En hij liet Barabbas vrij en leverde Jezus uit om gekruisigd te worden.

Voordat Jezus zijn weg naar Golgota ging, werd hij eerst nog mishandeld. Ze drukten ook een doornenkroon op zijn hoofd, deden hem een rode mantel om en spotten met hem.

Op weg naar Golgota ging een man die Simon heette het kruis voor Jezus dragen. Bij Golgota gekomen ging men Jezus aan het kruis hangen en dobbelden ze om de kleding van Jezus. Boven het hoofd van Jezus hing een bordje met: “Dit is Jezus, de koning van de Joden”. Naast hem gingen twee misdadigers. Mensen die langsliepen spotten met hem.

Rond de middag werd het ineens donker, wel drie uur lang. Aan het einde daarvan gaf Jezus een schreeuw en riep: ‘Eli, Eli, lema sabachtani?’ Dat betekent: ‘Mijn God, mijn god, waarom hebt u mij verlaten?’ Toen schreeuwde Jezus en stierf hij. Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën en de aarde beefde en rotsen spleten. De graven werden geopend en de lichamen van veel gestorven mensen werden tot leven gewekt.

Die avond werd Jezus begraven. Josef van Arimatia, een leerling van Jezus, vroeg het lichaam op, nam het mee en legde het in het nieuwe rotsgraf dat hij voor zichzelf had laten maken. Hij rolde een steen voor de ingang van het graf en vertrok.

Wilt u het hele verhaal lezen? Lees Matteus 27 voor het complete verhaal over Goede vrijdag.

 

9 april 2020

Witte donderdag

Vandaag is het witte donderdag: de dag dat Jezus Pesach vierde met zijn leerlingen. Morgen is het goede vrijdag: dan zal er om 19:30uur een livestream kerkdienst zijn. U kunt hier klikken om deze te bekijken.

Tijdens Pesach brak Jezus het brood en zei: ‘Neem en eet, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.’ Daarna liet hij een beker wijn rondgaan en zei: ‘Drink er allen uit, want dit is mijn bloed van het verbond, voor velen uitgegoten tot vergeving van zonden.’ Eén van hen, Judas Iskariot, verraadde hem en verkocht Jezus voor dertig muntstukken aan de joodse religieuze leiders in Jeruzalem.

Die avond ging Jezus bidden in Getsemane. Hij vroeg aan God: “Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan aan mij voorbijgaan! Maar laat niet gebeuren zoals ik het wil, maar zoals u het wilt.” Toen hij terugkwam van het bidden, waren zijn leerlingen in slaap gevallen. Tot driemaal toe ging hij bidden en vielen de leerlingen in slaap.

Toen hij ze weer had wakker gemaakt, kwam Judas Iskariot er al aan om Jezus uit te leveren aan een bende gewapende mannen. Judas verraadde wie Jezus was door hem een kus te geven. Daarna lieten de leerlingen Jezus in de steek en vluchtten ze weg.

Jezus werd voor Kajafas, de hogepriester geleid. Daar vonden ze dat hij zich schuldig maakte aan godslastering. Hij ontkende namelijk niet dat hij de messias was, de Zoon van God.

Petrus was Jezus gevolgd en driemaal vroeg iemand of hij bij Jezus hoorde. Drie keer zei hij dat hij Jezus niet kende en toen kraaide de haan, zoals Jezus had voorspeld.

Lees het hele verhaal over Witte Donderdag in de Bijbel in Matteus 26.

 

21 maart 2020, geüpdated op 4 april 2020

Voorlopig kerkdienst via livestream

De maatregelen omtrent het coronavirus zullen u niet ontgaan zijn. Naar aanleiding van het besluit van onze regering is besloten om tot en met 6 april in elk geval geen kerkdiensten te houden in ons kerkgebouw. In plaats daarvan zal een dienst georganiseerd worden die u kunt bekijken via een livestream.

Klik hier voor de livestream van komende zondagen.

Klik hier voor de liturgie voor zondag 5 april.

Verzoeken om voorbeden of mededelingen kunnen voor zaterdag 11u gericht worden aan scriba@schootsekerk.nl.

Voor de collecte kunt u een gift overmaken via de GIVT app op uw telefoon of door een bedrag over te maken op de rekening van de diaconie: NL74 RABO 0113 7878 71 t.n.v. Diaconie Chr.Geref. Kerk, Eindhoven.

Hieronder vindt u een overzicht van de collectes tot 6 april:

zo 22-mrt-20 St. Het Passion Evangelisatie
zo 29-mrt-20 Pitstop Zending
zo 5-apr-20 Diaconie Kerkjeugd en Onderwijs

 

De dienst is uiteraard ook te volgen via de kerktelefoon en kerkdienstgemist:  https://kerkdienstgemist.nl/stations/196-Nederlands-Gereformeerde-Kerk-Eindhoven

Voor meer informatie over de dienst via livestream kunt u de brief lezen.

 

18 maart 2020

Dag van nationaal gebed

Vandaag is de dag van nationaal gebed. In deze tijden van crisis mogen we in gebed gaan tot God. Wilt u ook bidden, maar weet u niet zo goed hoe? 24-7 prayer NL heeft een aantal ideeën bedacht over hoe u gebed kunt vormgeven. Bekijk het op: https://www.24-7prayer.nl/gebed/gebedsvormen-corona/

Dag van nationaal gebed

15 maart 2020

Maaltijden woensdagen afgelast

Helaas hebben we i.v.m. het coronavirus moeten besluiten de maaltijden op woensdag tot nader orde stil te leggen.

 

13 maart 2020

Kerkdienst zondag 15 maart 2020 afgelast!

De maatregelen omtrent het coronavirus zullen u niet ontgaan zijn. Naar aanleiding van het besluit van onze regering is besloten om de kerkdienst van zondag 15 maart NIET door te laten gaan. Dit om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te stoppen.
U kunt hier klikken om de hele brief te lezen.

 

8 maart 2020

Biddag

Komende woensdag is het biddag: een christelijke feestdag waarop in heel Nederland kerken en gemeenten samenkomen om samen te bidden. Ook met de Schootsekerk komen we bij elkaar, dit jaar samen met de NGK en de GKV. We vieren het in de Jacobuskerk aan de Orionstraat in Eindhoven.

Biddag is waarschijnlijk ontstaan in de Middeleeuwen. Toen kwamen bij een oorlog of een ramp mensen bij elkaar om met elkaar te bidden: dat heette een bededag. Bij de opkomst van het protestantisme werd een bededag voor de oogst ingericht. In de tijd van de industrialisatie werd dit de biddag voor gewas en arbeid.

Bij biddag herdenken we dat we niet alles zelf kunnen, maar we afhankelijk zijn van God. God helpt ons. Wij zaaien, maar het is God die het zaad laat ontkiemen. Wij werken, maar het is God die ervoor zorgt dat ons werk ook zin heeft.

Van harte welkom!