De nieuwste boekentips om uw geloof een extra boost te geven: ze staan hier. Van theologische werken tot cursussen om het christen-zijn beter vorm te geven en getuigenissen ter inspiratie, voor ieder staat er iets bij. Nu en dan worden ze aangevuld, dus houd de site goed in de gaten! Hebt u een boek gelezen dat u graag met anderen zou willen delen? Stuur een mailtje naar de webmaster!


Hoe moet je bidden?

Hoe moet je bidden?  van Pete Greig is een inspirerende en praktische gids voor het gebed. Iedereen bidt, maar niemand vindt het makkelijk. We kunnen er allemaal wel een beetje hulp bij gebruiken. Al is het alleen maar om ons gebedsleven op te frissen. Met die insteek heeft Pete Greig een boek geschreven waarin alle elementen van het gebed aan de orde komen. Daarnaast hebben bekende bidders uit verschillende tradities een plek en stipt de auteur alle vormen van gebed aan. Een zeer inspirerende en aansprekende gids voor iedereen die al jaren bidt, maar ook voor degenen die wel willen bidden, maar niet weten hoe te beginnen.

Hoe moet je bidden? | Pete Greig | KokBoekencentrum | ISBN: 9789043532907 | € 18,99


Shoppen in advent

Is secularisatie een ‘storm’ of ‘vloedgolf’ die de kerk bedreigt? Nee, stelt Herman Paul in Shoppen in advent. Wie secularisatie in een beeld wil vangen, kan beter denken aan een gonzende winkelstraat in december. De mensen zijn er zo druk met hun kerstaankopen, dat ze nauwelijks acht slaan op het carillon in de stadhuistoren dat een oud Engels adventslied speelt. Het beeld drukt uit dat secularisatie draait om transformatie van het zelf: wie ik ben, waar ik bij hoor, wat ik aandacht geef en waar ik naar verlang.

Shoppen in Advent | Herman Paul | KokBoekencentrum | ISBN: 9789043532983 | € 13,99

 

Exodus, boek van de bevrijding

Een zeer interessant boek en goed te gebruiken voor Bijbelstudies. Met essays leidt Jonathan Sacks u per aantal Bijbelverzen door het boek Exodus. Met een andere kijk dan ik eerder hoorde, nodigt hij uit om elke tekst op een nieuwe manier te bekijken. – Jorieke

In dit wereldwijde standaardwerk uit de serie ‘covenant and conversation’ bespreekt rabbijn Jonathan Sacks – wie anders dan hij – de belangrijkste Exodusverhalen. Hij leest ze door een groothoeklens: hij legt verbanden met de Tora als geheel, met filosofie en wereldgeschiedenis, en met ons persoonlijke leven. De 44 hoofdstukken zijn afzonderlijk te lezen.

De delen GENESIS en LEVITICUS verschijnen in 2020. Een jaar later NUMERI en DEUTERONOMIUM.

Exodus is het grote verhaal van een volk dat bevrijd wordt. Het behandelt in verhaalvorm de principes die dit volk tot eenheid maken: heiligheid van het leven, vrijheid, rechtvaardigheid, rechtspraak en menselijke waardigheid.

TROUW: ‘Sacks toont zich een waar meester van de tekst … hij laat allerlei verrassende en nieuwe betekenissen van de tekst oplichten. Ook zijn centrale betoog is overtuigend: een volk dat in vrijheid wil leven, moet zich die vrijheid ook eigen blijven maken. Een must-read voor iedereen die nadenkt over de verhouding tussen politiek en religie; ook voor wie binnenkort over Exodus moet preken, biedt dit boek vruchtbare aanzetten.’
– TROUW∗∗∗∗∗

Exodus, boek van de bevrijding | Jonathan Sacks | Skandalon | ISBN: 9789492183927 | € 29,99


Lente in de kerk

Met Lente in de kerk schreef René van Loon een bemoedigend boek over hoopgevende ontwikkelingen en nieuw elan in de kerk. We spreken over de kerk vaak met woorden als krimp, vergrijzing en kerksluiting. Dit boek laat zien dat er ook een andere kant is. Op tal van plekken groeit en bruist de kerk. René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit. Daarnaast beschrijft hij buitenlandse kerkmodellen en experimenten zoals de visie van Tim Keller en de Fresh Expression of Church in Engeland. Een inspirerend boek voor kerken en christenen.

Lente in de kerk | René van Loon | KokBoekencentrum | ISBN: 9789043533706 | € 17,99