Klik hier voor de invulling van de eerstvolgende kerkdienst

De reguliere erediensten worden gehouden in ons kerkgebouw, Schootsestraat 47, 5616 RB Eindhoven. De morgendienst op zondagochtend begint om 10.00 uur.

Op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, Oudejaarsavond, in de zomervakantie en bij enkele andere gelegenheden worden er gecombineerde diensten gehouden met de Nederlands Gereformeerde Kerk Eindhoven in een van beide kerkgebouwen.

Onze eigen predikant, Ds. Aart van der Maarl, gaat voor in de meeste diensten. Daarnaast worden er met enige regelmaat diensten geleid door predikanten vanuit andere gemeenten, zoals Nederlands Gereformeerde Kerk Eindhoven en Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Eindhoven, of predikanten uit het eigen kerkverband. Wanneer er geen predikant beschikbaar is, wordt de dienst geleid door een gemeentelid.

De dienst heeft een zekere opbouw. Er zijn vaste onderdelen – zoals verootmoediging, de Bijbellezing, dankzegging en gebeden, liederen van aanbidding en lof, de preek, enz. -, maar er vindt ook afwisseling plaats. Het idee is dat we de liturgie ophangen aan de boodschap die op die bewuste zondagmorgen gebracht wordt. Er worden tijdens de diensten psalmen en gezangen (uit het Liedboek) en liederen uit onze Eigen Bundel (waarin andersoortige liederen zoals Opwekking en kinderliederen staan) gezongen.

Ook voor de kinderen wordt gezorgd. Voor de baby’s en peuters tot 4 jaar is er een crèche in het Schootskwartier (het bijgebouw achter de kerk), onder leiding van verschillende volwassenen en tieners.

Voor de grotere kinderen, groep 1 t/m groep 6 van de basisschool, is er kindernevendienst. In het begin van de kerkdienst verlaten de kinderen samen de kerkzaal om naar hun eigen ruimte te gaan, waar ze de Bijbelverhalen horen en leren over God. Aan het einde van de dienst komen ze terug naar de kerkzaal en wordt er kort gesproken over het thema wat ze hebben behandeld.