Op deze pagina vindt u de invulling van de eerstvolgende kerkdienst.

23 juni 2019

Sela – Breng ons samen

Welkom

Mededelingen

Moment van stilte

Onze hulp en groet

Psalm 87

Elly & Rikkert – Onze Vader

Opwekking 604 Kom en laat ons prijzen

Opwekking 379 Heerlijk is Uw Naam

Gebed

Lezen

  • Handelingen 2:41-47

Opwekking 676 Familie

Verkondiging

Gezang 320:1,3-4

Avondmaal

EB 9 Geloofsbelijdenis

Gebed

Opwekking 737 U nodigt mij aan tafel

Opwekking 544 Meer dan ooit

Opwekking 580 Ik ben zo dankbaar

Gebed

Collecte

Opwekking 167 Samen in de Naam van Jezus

Zegen