Op deze pagina vindt u de invulling van de eerstvolgende kerkdienst.

25 augustus 2019

Lied: Kom nu is de tijd

Welkom

Mededelingen

Moment van stilte

Lied: Votum en Groet (Sela)

Kinderlied: Ik ben zo gelukkig

Lied: Licht van de wereld

Lied: Levende offers

Gebed

Lezen

  • Genesis 22:1-8
  • Jesaja 53:6-7
  • Hebreeën 11:7-19

Verkondiging

Lied: Gezang 88

Avondmaal

Lied: Gezang 187:1

Lied: Gezang 187:2

Lied: Gezang 187:3

Gebed

Collecte

Lied: Because He lives (Amen)- Matt Maher

Leefregels

Lied: Kroon Hem

Zegen