Op deze pagina vindt u de invulling van de eerstvolgende kerkdienst.

Pasen 2019

Hemelhoog 169:1,2 en 4

Jezus Overwinnaar (lied)

Welkom

Mededelingen

Moment van stilte

Onze hulp en groet

Sela – Juicht/Hij is verheerlijkt

Projectlied Pasen

Gebed

Lezen

  • Lukas 24:1-12

Psalm 21:1-3

Verkondiging

Gezang 215

Gebed

Collecte

Jezus Overwinnaar (lied)

Bemoediging/leefregels

Opwekking 213 U zij de Glorie

Zegen