Op deze pagina vindt u de invulling van de eerstvolgende kerkdienst.

Zondag 9 December

Sela – Verwachten

Welkom

Mededelingen

Moment van stilte

Gezang 117:1, 4 en 7

Projectlied Tweede Advent

Opwekking 462 Aan Uw voeten Heer

Gebed

Lezen

  • Daniel 10:1-14
  • Exodus 17:11
  • 2 koningen 6:17
  • Efeziers 6:12
  • Openbaring 8:1

Verkondiging

Psalm 141:1, 2 en 6

Gebed

Collecte

Gezang 476:1, 4 en 5

Zegen