Op deze pagina vindt u de invulling van de eerstvolgende kerkdienst.

Zondag 20 mei 2018

Ga met God en Hij zal met je zijn

Welkom

Mededelingen

Moment van stilte

Onze hulp en groet

Gezang 242 : 1, 2 en 3

Opwekking kids 31 Door de kracht

Getuigenis

Opwekking 754 Heilige Geest van God

Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn

Gebed

Dopen:

– Doopvragen

– Opwekking 281 Als een hert

– Doop

– Gezang 335 : 6, 8 en 9

– Doopgebed

Lezen:

– Handelingen 1:4-5

– Handelingen 1:8

– Handelingen 2:1-4

– Handelingen 8:4-5

– Handelingen 8:14-17

– Handelingen 10:44-48

– 1 Korinthiërs 12:12-13

Psalm 87

Verkondiging

Gezang 247

Gebed

Collecte

Opwekking 167 Samen in de naam van Jezus

Zegen