Op deze pagina vindt u de invulling van de eerstvolgende kerkdienst.

17 februari 2019

Gezang 434:1 en 5 Lof zij de Heer

Welkom

Mededelingen

Moment van stilte

Onze hulp en Groet

Opwekking 430 Heer ik prijs Uw grote naan

Opwekking 618 Jezus hoop van de wereld

Eigen bundel 183 Welzalig de man

Gebed

Lezen

  • Psalm 34:1-11
  • Kolossenzen 1:3-14
  • Openbaring 19:6-10

Psalm 34:1, 4 en 9

Verkondiging

Opwekking 226 Ik wil zingen van mijn Heiland

Voorbereiding van het Avondmaal

Gebed

Collecte

Gezang 44 Dankt, dankt nu allen God

Zegen