Op deze pagina vindt u de invulling van de eerstvolgende kerkdienst.

Zondag 23 september

Opwekking 815 Vul dit huis met Uw glorie

Welkom

Mededelingen

Moment van stilte

Votum & groet

Psalm Project – Psalm 150

Sela – Doxology

Elly & Rikkert – Gideon dappere held

Gebed

Lezen

  • Rechters 6:1-18

Psalm  40:1, 3 en 4

Verkondiging

Gezang 442 Jezus ga ons voor

Gebed

Collecte

Sela – De dag van de Heer

Bemoediging

Opwekking 124 Ik bouw op U

Zegen