Op deze pagina vindt u de invulling van de eerstvolgende kerkdienst.

Zondag 22 juli 2018 

Gecombineerde dienst CGK/GKv/NGK in de Schootsekerk.

Adres: Schootsestraat 47, Eindhoven

 

Welkom

Mededelingen

Moment van stilte

Votum & groet

Gezang 126:1-2

Leefregels

Psalm 78:1, 2, 9

Moment voor de kinderen

Elly en Rikkert – Kinderen van de Vader

Opwekking 267 – Groot is de Heer

Sela – God is in ons midden

Gebed

Lezen

– Jesaja 40:1-5

– Jesaja 42:1-4

– Lucas 3:1-22

Opwekking 689 Spreek o Heer

Verkondiging

Psalm 15

Gebed

Collecte

Opwekking 623 Laat het huis gevuld zijn

Nieuwe Liedboek 416 Ga met God en Hij zal met je zijn

Zegen